Чанартай бүтээгдэхүүн, найдвартай шуурхай үйлчилгээ

Бид олон улсын стандартын шаардлага хангасан, чанартай бүтээгдэхүүнийг Монголын зах зээлд нийлүүлэн захиалагч, худалдан авагчийн шаардлагад нийцүүлэн найдвартай шуурхай үйлчлэх болно.

Зөвлөх үйлчилгээ


Гадаадын хөрөнгө оруулалттай томоохон барилга байгууламжийн зураг төслийг баталгаажуулах, барилгын явц байдалд хяналтын ажил гүйцэтгэх, захиалагч хөрөнгө оруулагчид зөвлөгөө, туслалцаа үзүүлэх үйлчилгээг хэрэгжүүлж байна.