Бүтээлийн танилцуулга

Манай хамт олон 1996 оноос хойш хот хөдөөд барих 300 орчим барилгын зураг төсөл боловсруулсанаас 80 гаруй хувь нь баригдсан байна. 

Сүүлийн 2 жилийн хугацаанд хийгдсэн шинэ төслүүдийн зурагтай танилцана уу. 

Оргил худалдаа, үйлчилгээний цогцолбор-Дархан хот /2018/

Бассейнтэй үйлчилгээний барилга - Дархан хот /2018/

Энканто тауэр цогцолбор-Улаанбаатар хот /2018/

Энканто таун цогцолбор-3 Улаанбаатар хот /2019/

Оргил худалдаа үйлчилгээний цогцолбор төв-Эрдэнэт хот /2019/