Бүтээгдэхүүн үйлчилгээ

Барилгын ажлын зураг төсөл

Барилгын иж бүрэн ажлын зураг төсөл боловсруулж, баталгаажуулах үйл ажиллагааг ... дэлгэрэнгүй »

Зөвлөх үйлчилгээ

Гадаадын хөрөнгө оруулалттай томоохон барилга байгууламжийн зураг төслийг батал... дэлгэрэнгүй »

Хамт олон, ИТА

Манай хамт олон барилга архитетурын зураг төсөл боловсруулах үйлчилгээний бизне... дэлгэрэнгүй »