Чанартай бүтээгдэхүүн, найдвартай шуурхай үйлчилгээ

Бид олон улсын стандартын шаардлага хангасан, чанартай бүтээгдэхүүнийг Монголын зах зээлд нийлүүлэн захиалагч, худалдан авагчийн шаардлагад нийцүүлэн найдвартай шуурхай үйлчлэх болно.

Босгогүй явган хаалга

Hörmann бол цорын ганц баталгаажсан босгогүй, утаа нэвтрүүлдэггүй хаалга үйлдвэрлэгч юм. Хаалгыг 2 тал руу гаа онгойлж болох ба аврах гарцын байрлалаас хамаарч энэ нь өөр байж болно. 2 хаалга зэрэгцүүлээд байрлуулах боломжтой бөгөөд хоёулаа эсрэг онгойдог байх боломжтой. Шиллэлт хийж өгч болно.