Наах заавар

Наах заавар видео


Дээврийн хуйлмал материалын хэрэглэх заавар:

 • Дээврийн хар цаасыг 2-5 үе давхарлаж наадаг. Хэрвээ Таны дээврийн налуу нь 40˚-50˚ бол 2 үе нааж болно. Харин 15˚-20˚ бол доод тал нь 3 үе наана.
 • Гадаргууг сайтар цэвэрлэж, мастикагаар тэгшилж, хуурай үед нь праймер хөрсжүүлэгч материал түрхэсний дараа хуйлмал материалыг амын дарж газ болон бусад халаах хэрэгслээр халааж наана.
 • Наахадаа амыг нь 10 см-ээс багагүй зөрүүлнэ.
 • Дээврийн хар цаасыг 2-5 үе давхарлаж наадаг. Хэрвээ Таны дээврийн налуу нь 40˚-50˚ бол 2 үе нааж болно. Харин 15˚-20˚ бол доод тал нь 3 үе наана.
 • Гадаргууг сайтар цэвэрлэж, мастикагаар тэгшилж, хуурай үед нь праймер хөрсжүүлэгч материал түрхэсний дараа хуйлмал материалыг амын дарж газ болон бусад халаах хэрэгслээр халааж наана.
 • Наахадаа амыг нь 10 см-ээс багагүй зөрүүлнэ.
 • -25˚С-аас +40˚С хэмд ажлыг гүйцэтгэнэ.Хуйлмал материалыг -25˚С хүртэл хүйтэнд /цас бороотойгоос бусад үед/ хэрэглэхэд уян чанараа хадгалдаг тул манай орны нөхцөлд тохиромжтой.
 • Тамхи татах, ил гал гаргахыг хориглоно.
 • Ажлыг тусгай хувцас, бээлий, тусгай нүдний шилтэй гүйцэтгэнэ.
 • -25˚С-аас +40˚С хэмд ажлыг гүйцэтгэнэ.Хуйлмал материалыг -25˚С хүртэл хүйтэнд /цас бороотойгоос бусад үед/ хэрэглэхэд уян чанараа хадгалдаг тул манай орны нөхцөлд тохиромжтой.
 • Тамхи татах, ил гал гаргахыг хориглоно.
 • Ажлыг тусгай хувцас, бээлий, тусгай нүдний шилтэй гүйцэтгэнэ.

Наах дараалал: