Heritage

Heritage танилцуулга Heritage танилцуулга

Сэтгүүл үзэх »

Heritage угсралтын заавар Heritage угсралтын заавар

Сэтгүүл үзэх »

Heritage video
Давуу талууд :

50 жилийн баталгаат хугацаа
 • Ашиглалтын хугацаа 50 жил
 • Өнгө төрлийн сонголт арвин


Нарны шууд тусгалаас хамгаална.
 • Нарны туяа шууд тухайн байгууламжид тусахаас сэргийлнэ.
 • Байгууламжийн дотор температурыг тохиромжтой байдлыг нь хадгалахад туслана.


Газар хөдлөлтөнд тэсвэртэй
 • Газар хөдлөлтийн үед тэсвэртэй бүтэцтэй
 • Хөнгөн жин нь гэмтэж бэртэхээс сэргийлнэ


Салхи шуурга ширүүн бороонд хуулрахгүй
 • Хуй салхи, шуургатай бороонд туршилт хийгдсэн.


Цахилгаан цахихад гал алдахгүй, тог тасрахгүй
 • Цахилгаан цахихаас хамгаалах зориулалттай ган хавтан болон чулуун гадаргуутай


Галд тэсвэртэй
 • 760 гарудст туршилт хийхэд байгууламжийн дотор талд утаа, гал ороогүй байна.
 • Галыг цааш тархахаас сэргийлсэн хөнгөн, хамгаалалтын гадаргуутай.


Хүнд цасыг тогтоох чадвартай
 • Чулуун гадаргуу нь цасыг доошоо унагахгүй, их цас орсон ч хайлж алга болтол нь дээврээсээ унагалгүй тогтооно.
 • Байгалийн ямарч үзэгдэлд тэсвэртэй