Чанартай бүтээгдэхүүн, найдвартай шуурхай үйлчилгээ

Бид олон улсын стандартын шаардлага хангасан, чанартай бүтээгдэхүүнийг Монголын зах зээлд нийлүүлэн захиалагч, худалдан авагчийн шаардлагад нийцүүлэн найдвартай шуурхай үйлчлэх болно.

Дээд зэрэглэлийн харагдах байдал


Hörmann гүйдэг хаалганы дотоод бүтэц нь 72 мм зузаантай хоорондоо маш сайн барьцалдсан ...... бүрхэгдсэн байх ба хаалганы хавтасны гадар бүрхүүл нь 9 мм зузаантай ямарч залгаагүй гадаргуутайгаараа давуу талтай. Ийм учраас Хорманны хаалганууд дээд үэрэглэлийн чанартай хаалга харагддаг.