Иргэн Мөнхчулууны 9 давхар 144 айлын орон сууц (Улаанбаатар хот)