"Камдер ХХК"-ийн Орон сууцны цогцолбор (Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг)