Монголбанкны хаалгыг амжилттай угсран хүлээлгэж өглөө.

Манай компани Монголбанкнаас зарлагдсан хаалга нийлүүлж угсрах тендерт шалгарч, Hoermann брендийн хаалгаар Төв банкны үүдийг шинэчиллээ.