МУ-ын Зөвлөх архитектор Н.Цогтоо

Тус компанийн үүсгэн байгуулагч, Ерөнхий захирал Н.Цогтоо зөвлөх архитекторын эрхээ сунгуулж Гэрчилгээ, тамга, энгэрийн тэмдгээ гардан авлаа.