М Си Эс

MCS Coca Cola үйлдвэрийн Автомат хаалга, Галын хаалга, зугатах гарцны хаалга, ачиж буулгах технологи.