Оргил худалдаа, үйлчилгээний цогцолбор-Эрдэнэт хот