Сэргээн засах клиникийн сувилал (Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг)