Талбайн теннисийн хотын аврага шалгаруулах тэмцээнийг 9 дахь жилдээ ивээн тэтгэж байна.

Манай компани талбайн теннисийн улсв хотын аврага шалгаруулах тэмцээнийг 9 дэх жилдээ ивээн тэтгэн ажиллаж байна.