ТЕХНИК, ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН АГУУЛАХ, ҮЙЛДВЭР

Манай компани нь ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ ХХК захиалгын дагуу Багануурт байрладаг техник, тоног төхөөрөмжийн агуулах үйлдвэрт гражын автомат хаалгыг угсарч өгөв.