Хамтран ажиллагч байгууллагууддаа мэндчилгээ хүргүүллээ.

Бид жил болгон тухайн жилдээ болон, байнгын хамтран ажилласан байгуулагууддаа шинэ жилийн мэндчилгээ хүргүүлдэг билээ. Энэ жил мөн манай New West зочид буудлын салбараас харилцагч, хамтран ажиллагч байгууллагууддаа тусгайлан бэлэг бэлдэж бэлэглэсэн билээ.