Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны холбоо мэдээлэл, хяналтын төв (Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг)