Үйлчилгээтэй орон сууцны цогцолбор (Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг)