116 айлын орон сууц (Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг)