Чанартай бүтээгдэхүүн, найдвартай шуурхай үйлчилгээ

Бид олон улсын стандартын шаардлага хангасан, чанартай бүтээгдэхүүнийг Монголын зах зээлд нийлүүлэн захиалагч, худалдан авагчийн шаардлагад нийцүүлэн найдвартай шуурхай үйлчлэх болно.

2. Найдвартай


Ямар нэгэн зүйл хаалганы завсараар хавчигдахаас сэргийлнэ.

Гараажийн хаалга хаагдах үед хаалганы завсар ямар нэгэн зүйл байгаа тохиолдолд хаалга автоматаар зогсоно.

Зөөлөн хөдөлж эхлэн зөөлөн зогсоно.

Таны хаалга зөөлөн, чимээгүй онгойж хаагдана. Онгойх болон зогсох үечлэл нь таны гараажийн хаалган дээр тус тусдаа хийгдсэн байх ба энэ нь таны хаалгыг хамгаалж эдэлгээг нь илүү уртасгана.