Чанартай бүтээгдэхүүн, найдвартай шуурхай үйлчилгээ

Бид олон улсын стандартын шаардлага хангасан, чанартай бүтээгдэхүүнийг Монголын зах зээлд нийлүүлэн захиалагч, худалдан авагчийн шаардлагад нийцүүлэн найдвартай шуурхай үйлчлэх болно.

3. Уян хатан тавцангийн бүхээгүүд болон хаалтууд


Тавцангийн бүхээгүүд болон хаалтууд нь тухайн ачаа зөөж ирж байгаа машин болон ачиж буулгах байрлалдаа зохицсон айх шаардлагатай. Энэ шаардлагыг хангах олон төрлийн шийдлүүд байна. Жишээлбэл: Нааш цаашаа түлхэгдэж, татагддаг тавцангийн бүхээгүүд нь ачааг буулгаж ачих үеийн аюулаах хамгаалдаг. ...... хаалт нь машины хэмжээнд тааруулан өөрчлөгдөх боломжтой.