"Hoermann" агуулахын барилга (Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг)