Hoermann салбарт ISO 9001, OHSAS 18001 стандартуудыг хэрэгжүүлж эхлэлээ.

Тус компанийн Hoermann салбарт ISO 9001-Чанарын менежментийн тогтолцоо, OHSAS 18001-Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн удирдлагын тогтолцооны стандартуудыг нэвтрүүлэх ажлын нээлт боллоо.