Бүтээгдэхүүн - Hoermann - Ачиж буулгах технологи - Ачих буулгах тавцан холбогч, түвшин тааруулагч слайдер