Бүтээгдэхүүн - Hoermann - Олон нийт үйлдвэрлэлийн - Double action doors слайдер