Ачих буулгах тавцангийн бүхээгүүд болон хаалтууд

Wheel blocking system Wheel blocking system

Сэтгүүл үзэх »

Ачиж буулгах технологи Ачиж буулгах технологи

Сэтгүүл үзэх »

Hoermann videoHörmann тавцангийн бүхээгүүд болон хаалтууд байгалийн ямарч нөхцөлд бараа бүтээгдэхүүнийг ачиж буулгах боломжтой, эрчим хүч хэмнэж дулаан алдалтаас сэргийлнэ. Ийм учраас нэмэлт татуурга, хаалт шаардлагагүй.Давуу талууд :

1. Бат бөх тавцан холбогч түвшин тааруулагч


Sustainability and quality go hand in hand. Dock levellers have to withstand the rough day-to-day loading environment. For this reason, all components are manufactured using high-quality materials. The design of all dock levellers corresponds to EN 1398 and, with regard to loading capacity, is dimensioned generously. Particularly sturdy flat anchors, ventilation slots in the edge bracket and adjustment angles to screw ensure reliable fixing in the building structure, one of the most important prerequisites for a long service life

2. Эрчим хүч - Үр дүнтэй технологи


Ачиж буулгах тавцан нь агуулахын байгууламжийн урд талд шууд суурилуулах боломжтой байдаг ба тохирох өндөртэй хөлийг байрлуулаад суурилуулах боломжтой.

3. Уян хатан тавцангийн бүхээгүүд болон хаалтууд


Тавцангийн бүхээгүүд болон хаалтууд нь тухайн ачаа зөөж ирж байгаа машин болон ачиж буулгах байрлалдаа зохицсон айх шаардлагатай. Энэ шаардлагыг хангах олон төрлийн шийдлүүд байна. Жишээлбэл: Нааш цаашаа түлхэгдэж, татагддаг тавцангийн бүхээгүүд нь ачааг буулгаж ачих үеийн аюулаах хамгаалдаг. ...... хаалт нь машины хэмжээнд тааруулан өөрчлөгдөх боломжтой.

4. Тохирох удирдлагын систем

Hörmann бүх хаалга, тавцан холбогчийн удирдлага нь ижил эх үүсвэрээс байдаг ба хоорондоо сайн зохицхоор хийгдсэн байдаг. Үүний үр дүнд стандартчилагдсан ачиж буулгах хаалганы хэмжээтэй, ачиж буулгах тавцан, холбогч болон хаалганы удирдлагын систем нь нэг кабелийн утсаар холбогдож нэгдсэн удирдлагын системтэй байдаг.