Олон нийтийн болон үйлдвэрлэлийн зориулалттай хаалга