Хашааны гүйдэг хаалга

Хашааны гүйдэг хаалга танилцуулга Хашааны гүйдэг хаалга танилцуулга

Сэтгүүл үзэх »

Hoermann video


Гүйдэг хаалга - өөрийгөө дэмжих бүтэц, өндөр хамгаалалт

Hörmann хашааны гүйдэг хаалга нь бат бөх гангаар хийгдсэн ба онгойх боломжтой хамгийн том зай нь 12 метр байна. Эсрэг талаасаа хаагддаг байхаар зохион байгуулж хийвэл 24 метрийн өргөнтэй болно. Мөс, цас зузаан бохирдолд хаалганы зам буруу ажиллахгүй.


Давуу талууд :

1. Нэмэлт хөнгөн цагаан шайраг


Additional aluminium guide rollers*

Хөнгөн цагаан чиглүүлэгч гол нь хаалганы 2 талын хавтасны дээр тогтоогдсон байдаг ба Aluminium guide rollers* are attached on the top edge of the gate leaf on both sides of the gate, preventing direct contact between the track rollers and the high-quality gate coating. This preserves the gate’s attractive look.

* Included in the scope of delivery with type HS, optionally available with type HSS/HS Alu.


2. Аюулгүй автомат удирдлага


Safe automatic control

Өөрийгөө тохируулагч 5н хаагдах хаалга хаагдах үед аюулгүй үүднээс автоматаар зогсох тохиргоотой ба таны автомашинд ч таньд өөрт тань ч хамгийн аюулгүй гэдгийг баталж байна.


3. Аюулгүй электрон удирдах систем


Аюулгүй электрон удирдах систем

Электрон удирдах систем нь хашааны дотор талд байрлах ба ажиллуулах болон тохиргоо хийхэд урт тавцан нь цоожлогдоогүй байх ёстой. The electronic control system is integrated into the post. It is located on the yard side. To carry out maintenance or adjustment work, the front flap must only be unlocked. An individually coded hand transmitter makes opening the sliding gate from the vehicle especially convenient for the drivers in your company vehicle fleet. This is a great advantage for frequently used gates.

Хаалгыг удирдах бүх удирдлагын систем нь электрон

  • Contact strip evaluation
  • Радио удирдлага
  • Карт унших систем
  • Цагийн тохиргоогоор автоматаар онгойж / хаах
  • Induction loops
  • Фото элементүүд
  • Дэлгэц: Онгойх, Хаах, Хаалганы хөдөлгөөн