Өндөр хурдтай нээгдэж хаагдах хаалга

Өндөр хурдтай нээгдэж хаагдах хаалга танилцуулга Өндөр хурдтай нээгдэж хаагдах хаалга танилцуулга

Сэтгүүл үзэх »

Hoermann video


Hörmann өндөр хурдтай нээгдэж хаагдах хаалга нь гадна болон дотор талд ашиглагдах боломжтой бөгөөд өрөөний температур, цахилгаан зарцуулалт зэргийг хадгалах давуу талтай. Босоо болон хөндлөн онгойх хаалга нь уян хатан хөшигтэй байх ба үйлдвэрийн зориулалттай хаалга болон хуйлагдаж эвхэгддэг хаалгатай хослуулан ажиллах боломжтой.Давуу талууд :

Харагдахгүй хамгаалалт


Харагдахгүй хамгаалалт

Хамгаалалтын гэрлэн тор нь хаалга хаагдах зайг харуулах ба 2500мм өндөр хүртэлхийг харуулах боломжтой. Энэ нэмэлт хаагдах хүрээний мэдрэгч, фотоэлэмэнт суулгахыг шаарддаг. Энэ түвшний хамгаалалт нь ашиглах суулгах маш хялбар.


Оновчтой удирдах систем

Удаан ашиглагдах байдал, стандартын шаардлага хангасан үр дүн

Өндөр хурдаар нээгдэж хаагдах хаалганы хурдыг таны тааруулснаар тохируулах боломжтой ба дулаан алдалтыг бууруулна. Хаалганы ашиглалтын хугацааг нэмэгдүүлэхүйц зөөлөн онгойж, зогсох механизмтай.

Үзэгдэх орчин тод


Дулаалга нь илүү нэмэгдсэн.

UD коэффицент нь 1.95 W/ (m²·K)* хүрсэн ба энэ нь дулаан хадгалах чанар нь нэмэгдсэн гэсэн үг юм. Микро ширхэгтэй зураасан гадаргуутай ба цагаан хөнгөн цагаанаар хийгдсэн байна. Дотор хэсэг нь шохойн бүтэцтэй.

* 25 m² хаалганы гадаргууд

Нэмэлт шиллэлт

Дулаан алдахгүй, 26 мм зузаантай Duratec давхар шиллэлт нь зураас гарахаас сэргийлэгдсэн байна.


Шинэ сайжруулсан дулаалга


Дулаалга нь илүү нэмэгдсэн.

ThermoFrame дулаалга нь нэмэлм дулаалга нэмэгдсэн ба дулаан хадгалалтын хэмжээ 15 хувиар өссөн.