Double action doors

Strip curtains and double action doors танилцуулга Strip curtains and double action doors танилцуулга

Сэтгүүл үзэх »

Hoermann video


2 үйлдэлт хаалга нь ачааны тэрэг зорчих байгууламжид ашигллагдахаар угсрагдсан байдаг ба суулгахад хялбар байна. Хаалганы хэмжээ тухайн хаалгаар дамжин орох ачаанаас 500 мм-ээр өргөн байх шаардлагатай.