Strip curtains

Strip curtains and double action doors танилцуулга Strip curtains and double action doors танилцуулга

Сэтгүүл үзэх »

Hoermann video


Hörmann-ий уян хөшигнүүд нь агуулахыг хаалгаар ашиглах боломжтой бөгөөд зардал бага юм. Хүнд даацын, том оврын машин орох үед ч дулаан алдалтыг хамгийн бага температурт байлгах боломжтой. Өнгөгүй материалаар хийгдсэн учраас цахилгааны зардлыг хэмнэж байгалийн гэрэлтүүлэг оруулдагаараа давуу талтай. Хоол хүнсний бүтээгдэхүүн, хүйтэн бүтээгдэхүүн хадгалах агуулахад ашиглах боломжтой.