LEIGHTON WORKSHOP 1, 2

Бид ENERGY RESOURSE LLC -ын Өмнөговь аймгийн Цогт цэций суманд LEIGHTON WORKSHOP 1, 2 төсөлд ороогдож хаагддаг өндөр хурдны  автамат хаалга 2008-2011 онд нийлүүлж угсарч , суурилуулж, хүлээлгэж өгөв.