NUBIA-Hangar төслийн хүрээнд зохион байгуулсан Спорт өдөрлөг

NUBIA-Hangar төслийн хүрээнд 1,000,000 хүн цаг аюул осолгүй амжилттай ажилласнаа тэмдэглэн, жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулдаг Спортын өдөрлөгт манай баг тамирчид амжилттай оролцлоо.