Дээврийн материалын төвийн агуулах засварын зураг (Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг)