Барилгын зураг төсөл

Барилгын ажлын зураг төсөл

Барилгын иж бүрэн ажлын зураг төсөл боловсруулж, баталгаажуулах үйл ажиллагааг гүйцэтгэнэ. Барилгын ажлын явц байдалд зохиогчийн хяналт гүйц...

Зөвлөх үйлчилгээ

Гадаадын хөрөнгө оруулалттай томоохон барилга байгууламжийн зураг төслийг баталгаажуулах, барилгын явц байдалд хяналтын ажил гүйцэт...

Хамт олон, ИТА

Манай хамт олон барилга архитетурын зураг төсөл боловсруулах үйлчилгээний бизнесийг 1996 оноос хойш тасралтгүй 20 жил явуулж багагү...