Дээврийн материалын төв SaarGummi группын Duraproof компанитай хамтран ажиллахаар болов.

Манай компанийн Дээврийн материалын төв салбар нь SAARGUMMI группын Duraproof компанитай хамтран ажиллахаар боллоо. Дээврийн материалын төв маань бүтээгдэхүүний нэр төрлийг нэмэгдүүлж хэрэглэгч харилцагчиддаа чанартай олон нэр төрлийн бүтээгдэхүүнийг санал болгохоор хичээн ажиллаж байна.