ДӨРВӨН УЛИРЛЫН ЦЭЦЭРЛЭГ-С4 БАЙР

СУРУГА МОНГОЛ ХХК захиалгаар шилэн тасалгааны хаалга нийлүүлж угсарч өгөв.