ИНТЕРМЕД ЭМНЭЛЭГ 2013

Манай компани нь 2013 онд ИНТЕРНЕЙШНЛ МЕДИКАЛ ЦЕНТР ХХК өрөө тасалгааны хаалга нийлүүлж угсарч өгөв.