"Камдер ХХК"-ийн Encanto town-2 орон сууц (Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг)