"Оргил" худалдаа үйлчилгээний барилга (Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг)