Оффис агуулахын барилга (Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг)