"Ти энд Жи ХХК"-ийн "New West" зочид буудлын өөрчлөлтийн зураг (Улаанбаатар хот, 10-р хороолол)