Ухаа худаг төслийн генераторын барилга (Өмнөговь аймаг, Цогт цэций сум)