Чанартай бүтээгдэхүүн, найдвартай шуурхай үйлчилгээ

Бид олон улсын стандартын шаардлага хангасан, чанартай бүтээгдэхүүнийг Монголын зах зээлд нийлүүлэн захиалагч, худалдан авагчийн шаардлагад нийцүүлэн найдвартай шуурхай үйлчлэх болно.

Хамт олон, ИТА


Манай хамт олон барилга архитетурын зураг төсөл боловсруулах үйлчилгээний бизнесийг 1996 оноос хойш тасралтгүй 20 жил явуулж багагүй туршлага хуримтлуулсан болно. Дээрх хугацаанд МАЭ-ийн нэрэмжит шагнал, 1-удаа оны шилдэг бүтээлийн шагналыг 6 удаа, БХБЯ-ны салбарын тэргүүний байгууллагын шагнал хүртэж байсан.