Цэгээнжавын үйлчилгээ, мэс заслын эмнэлэгтэй орон сууцны барилга (Улаанбаатар хот)