Шилдгийн Шилдэг ажилтан маань Хайнанаар аялаад ирлээ.

2018-2019 оны компанийн "Шилдгийн Шилдэг" ажилтан Ерөнхий нягтлан бодогч Л.Баярмаа маань шагнал болох Хайнан руу аялах эрхээрээ 2019.02.14-23-ныг хүртэл хугацаанд аялаад амраад ирлээ.