Эрдэнэбилэгийн амины сууц (Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг)