Hoermann салбарын ажилчдад мэдлэг дээшлүүлэх сургалт зохион байгууллаа.

2017 оны 3-р сарын 19-22 өдрүүдэд Hoermann компаниас манай салбарын үйл ажиллагаанд шинэ мэдлэг мэдээлэл өгөх зорилгоор салбарын гүйцэтгэх захирал Ц.Гантулга, Hoermann Beijing дэх салбарын инженер Жэймс нар сургалтыг амжилттай зохион байгууллаа.