PORSCHE засварын төвд галын хаалга, гаражийн хаалга

Бид PORSCHE засварын төвд Германы HOERMANN бүрэн автомат хаалгануудыг угсралаа.